Tag: chấm đen iPhone

Thủ thuật

Sự thật của chấm đen trên mặt sau iPhone dùng để làm gì?

Trên mặt sau iPhone như iPhone 12 Pro/Pro Max hoặc iPhone 13 Pro/Pro Max sẽ có một chấm đen bên cạnh camera. Vậy cái chấm đen này...