Tag: Emergency SOS

Sản Phẩm

iPhone 14 tung ra tính năng nhắn tin khẩn cấp

Mới đây, Apple thông báo người dùng iPhone 14 tại Canada và Mỹ có thể sử dụng tính năng nhắn tin khẩn cấp qua Emergency SOS.